Medlemstype Pris
Familemedlemskap /hovedmedlem 640,00 Til Innmelding
Legg til familemedlem 0,00 Til Innmelding
Enkeltmedlem 420,00 Til Innmelding
Enkeltmedlem Senior o/ 67 år 280,00 Til Innmelding