Medlemstype Pris
Familemedlemskap /hovedmedlem 520,00 Til Innmelding
Legg til familemedlem 0,00 Til Innmelding
Enkeltmedlem 360,00 Til Innmelding
Enkeltmedlem Senior o/ 67 år 210,00 Til Innmelding
Enkeltmedlem junior u /26 år 190,00 Til Innmelding